Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Master & PHD

Si te aplikoni
Pse UBT ?
Bachelors
Na Kontaktoni
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Master & PHD

Master Profesional Master Shkencor

Fakulteti i Bujqesise edhe i Mjedisit

Menaxhim Mjedisi Hortikulture
Zhvillim rural edhe Mjedisor i Qendrueshem Zootekni
Zhvillim rural edhe Mjedisor i Qendrueshem Zootekni
Mbrotja e Kimike dhe Fitofarmacia Akuakulture
Teknologjia e Kultivimit te Bimeve Menaxhim i kullimit ujitjes edhe Mekanizmit
Teknologjite e Avancuara ne Hortikulture Resurset Gjenetike te Bimeve Mjekesore Bimore
Biznes Blektoral Resurset Gjenetike te Bimeve Mjekesore Bimore
Arkitekture Pejsazhi Energji e rinovueshme
Kumunikim edhe Ekstasion Bujqesor Inxhinieri Agromjedisi

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

Ekonomi & Politike Agrare Ekonomi & Politike Agrare
Finance-Kontabilitet Finance-Kontabilitet
Menaxh. i Ndermarr.te Agrobiznesit Administrim i Ndermmarrjeve
Menaxhim i Turizmit Rural
Finace Banke
Kontabilitet &Auditim
Menaxhim Informacini ne Agrobiznes

Fakulteti i Bioteknologjise dhe ushqimit

Analizat e ushqimeve Bioteknologji Ushqimore
Cilesia & Siguria Ushqimore Teknologji Agroshqimore
Vreshtari – Enologji

Fakulteti i Shkencave Pyjore

Menaxhim i Integruar i pyjeve ne baze Inxhinieri Pyjore
Komuniteti Inxhinieri Perpunim Druri
Konstruksion Druri

Fakulteti i Mjekesise Veterinare

Menaxhim Veterinar Mjekesi Veterinare