Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ilir Kapaj

Edukimi 

PhD, Hohenheim University, Stuttgart/Germany, 2011

Master Shkencor në “Resource Management”, Hohenheim University, Stuttgart/Germany, 2005

Bachelor në Menaxhim, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2001

Lendët

Ekonomiksi Menaxherial, Menaxhimi i Cilësisë, Menaxhim Agrobiznesi, Ekonomia dhe Politikat e Energjive të Rinovueshme.

Kerkimet Shkencore

Zhvillimi i Agrobizneseve, Menaxhimi i fermave, Menaxhimi i Cilësisë dhe siguria në zinxhirin e ofrimit të produkteve ushqimore, Ekonomia dhe Politikat e Energjive të Rinovueshme

Titulli :

Lektor/ Prof. Asoc.

 

Departamenti:

“Drejtim Agrobiznesi”

 

NDËRTESA

Godina e Rektoratit

 

Zyra:

Godina e Rektoratit

 

E-MAIL

ikapaj@ubt.edu.al