Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Hektor Thoma

Edukimi

PhD, Shkencat e Drurit, Universiteti i Firences 2002

Diplome, Inxhinier Mekanik, Teknolog, Universiteti Politeknik Tirane, 1989

 

Lendet:

Vizatim Teknik, Rezistence Materiale, Konstruksione Druri, CAD

Interesat kërkimore

Aktiviteti i kërkimit shkencor lidhet me studime në fushat e mekanikës së drurit, CAD-CAM-CAE, konstruksione druri.

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Industria e Drurit

 

Ndertesa:

Godia FSHP

 

Zyra:

Zyra 209

 

Tel:

0692097858

 

Email:

hektor.thoma@ubt.edu.al