Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Production of field crops

GRUPI MESIMOR – KERKIMOR ‘PRODHIMI I BIMËVE TË ARAVE’

  1. Evan Rroço

Kultivimi i bimëve foragjere, Marrëdhëniet e bimëve në Bashkëshoqërime, Marrëdhëniet tokë – bimë – klimë.

Shikoni Profilin e plote 

 

  1. Foto Kashta

Permiresimi gjenetik ne grure, aspekte te teknologjise se kultivimit ne drithera dhe bishtajore per kokerr.

Shikoni Profilin e plote 

 

  1. Nikollaq Bardhi

Studime në fushën e bimëve industriale, Bimëve Aromatike e Mjekësore, bimët natyrore e teknologjia e kultivimit.

Shikoni Profilin e plote 

 

  1. Pëllumb Harizaj

Zhvillimi i qëndrueshëm afatgjatë i shoqërisë njerëzore; marrëdhëniet midis natyrës dhe njeriut, marrëdhënit midis burimeve natyrore dhe veprimtarive ekonomike të shoqërisë

 

Shikoni Profilin e plote 

 

  1. Moltine Prebibaj

Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë organike; Implementimi i skemave të cilësisë për produkte të origjinës sipas standardeve Europiane për zhvillimin e qëndrueshëm rural dhe rritje të sigurisë ushqimore; MAPs; Aegilops.

Shikoni Profilin e plote