Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

GMK Environmental Management

Prof. Dr. Sulejman SULÇE
Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor “Menexhim Mjedisi”
E-mail: ssulce@ubt.edu.alCV
Google Site S.Sulçe

Prof. Dr. Ferdi Brahushi
E-mail: fbrahushi@ubt.edu.al; CV
Google Site F.Brahushi

Prof. Dr. Jamarber MALLTEZI
Google Site J.Malltezi

 Prof. Dr. Seit SHALLARI Përgjegjës i Departamentit
E-mail: sshallari@ubt.edu.al; CV
Google Site S. Shallari

Shikoni Profilin e plote

Prof. Dr. Uran Abazi
E-mail: uabazi@ubt.edu.al; CV
Google Site U.Abazi

Shiko profilin e plote