Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Gentjan Mehmeti

Edukimi 

Doktoraturë në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2017

Master Shkencor në Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2011

Bachelor në Menaxhim Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2009

 

Lendët

Drejtimi i Fermave, Drejtimi i Qëndrueshëm i Fermave

Kerkimet Shkencore

Drejtimi i Fermave, Menaxhimi i Zinxhirit të Ofertës, Preferenca konsumatore

Titulli :

Doktor

 

Departamenti:

Drejtim Agrobiznesi

 

Ndertesa:

Godina B FEA

Zyra:

Zyra 208

Tel:

 

Email:

gmehmeti@ubt.edu.al