Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

FIRDUS HAVERAJ

Edukimi

– “Teknologji Druri”, Departamenti i Industrise se Drurit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2017;

-DSTHPU-Diplomë e Studimeve të Thelluara Pasuniversitare – “Industri Druri”, UBT, 2006;

Dipl-Eng – Inxhinier Mekanik, Specialiteti: Impiante Industriale, Departamenti i Impianteve Industriale, Dega Mekanike, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike, Universiteti Politeknik i Tiranës, 1990.

Lendet:

Termoteknike,

Detale makinash,

Makina me komandim numerik,

Teknologjia e metaleve dhe mekanike,

Remonti i makinave te perpunim drurit (LZ)

Interesat kërkimore

Vleresimi i vetive fizike dhe termike te materialeve te ndryshme, vlerësimi i performancës energjitike dhe higrometrike të elementeve konstruktivë të ndërtesave prej druri, vlerësimi i performancës energjitike te serrave.

Titulli :

Lektor, Doc.Dr.

 

Departamenti:

Departamenti i Fizikes dhe Shkencave te Aplikuara

 

Ndertesa:

Godina FSHP

Zyra:

Zyra 309

Tel:

+355682096365

Email:

fhaveraj@ubt.edu.al