Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Erdona Demiraj

Edukimi

PhD, Shkenca Mjedisore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2018

Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2010

Bachelor në Inxhinieri Agromjedisi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2008

Lëndët:

Të ushqyerit e kafshëve dhe cilësia e produkteve blegtorale, Të ushqyerit dhe ushqimet e peshqve, Fiziologjia e të ushqyerit dhe siguria e ushqimeve tek peshqit, Cilësia, siguria dhe analitika e ushqimeve për kafshët, Bazat e të ushqyerit të kafshëve dhe peshqve, Lëndët e para në origjinë shtazore, Ushqimet për kafshët dhe teknologjitë e përpunimi të tyre, Teknologjitë e Prodhimit në akuakulturë, Ekonomia dhe Siguria e ushqimeve për blegtorinë dhe akuakulturën.

Kerkimet Shkencore

Të ushqyerit dhe Siguria e ushqimeve për kafshët dhe peshqit, Roli i aditivëve ushqimorë biologjikë si: probiotikët, prebiotikët, sinbiotikët dhe enzimat në të ushqyerit e kafshëve monogastrike.

Titulli :

Profesor (Prof. Dr)

 

Departamenti:

Shkencave Zooteknike

 

Ndertesa:

Godina e Zooteknisë

 

Zyra:

Zyra: nr 311

 

Tel:

0697941874

 

Email:

edelia@ubt.edu.al