Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Entela LATO

Edukimi

PhD, në fushën e “Teknologjisë së Drurit”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2005

Master Shkencor në fushën e “Teknologjisë së Drurit”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2003

Bachelor në Inxhinieri Përpunim Druri, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1993

 

Lendet:

Studim Druri

Drurët kryesorë Industrialë

Konservimi dhe restaurimi i veprave të artit në dru.

Interesat kërkimore

Vetitë fizike e mekanike të drurit

Identifikimin e llojeve drusore

Anatomia e drurit

Konservimi dhe restaurimi i ikonave

Modifikimin e vetive të drurit nëpëmjet trajtimit kimik dhe termik

Titulli :

Prof.Dr. Entela LATO

 

Departamenti:

Industrisë së Drurit

 

Ndertesa:

Godina FSHP

 

Zyra:

Zyra 210

 

Tel:

0688333934

 

Email:

elato@ubt.edu.al