Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elvin Toromani

 

 

 

 

Edukimi

Profesor Doktor, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2015

Profesor i Asociuar,  Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

PhD, Dendroekologji, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2006

Master Shkencor në Mbareshtrim Pyjesh, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2003

Inxhinjer Pyjesh ne 4.5 vjeçar, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1998

Lendet:

Dendrometri, Inventarizim Pyjesh dhe Remote Sensing, Dendrokronologji

Interesat kërkimore

Ndikimi ndryshimeve klimatike ne rritjen e drureve pyjore

Aplikimi i teknikave te vrojtimit ne toke me ato te remote-sensing ne kuader te planifikimit

Matja e drurëve dhe grumbujve pyjorë

Vleresimi i biomases pyjore dhe kapacitetit seksuestrues te dioksidit te karbonit ne ekosistemet pyjore

Zhvillimi ekuacioneve alometrike per vleresimin e volumit dhe biomases se drureve dhe grumbujve pyjore

Titulli :

Profesor Doktor

 

Departamenti:

Departamenti I Pyjeve

 

Ndertesa:

Godina FSHP

 

Zyra:

Zyra 302

 

Tel:

0699198055

 

Email:

etoromani@ubt.edu.al