Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dorina Grazhdani

Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranes, Tiranë, 2015

Doktoratë në fushën Ekonomia Ekologjike, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2013

Master Shkencor në Ekonomi Ekologjike, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Bachelor në Departamentin Drejtimi i Fermave  dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2005

Lendët

Bazat e marketingut, sjellja e konsumatorit turistik, sjellja e konsumatorit turistik II, turizmi rural dhe marketingu

Kerkimet Shkencore

Zhvillimi i qendrueshem; vleresimi i sherbimeve te ekosistemit; vleresimi i ndikimit mjedisor etj.

Titulli :

Lektore dhe Kërkuese

 

Departamenti:

Drejtimi i Agrobiznesit

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra 223

Tel:

 

Email:

dgrazhdani@ubt.edu.al