Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dean FBM

Dekani Prof. Dr. Ilir KRISTO

Prof. Dr. Ilir KRISTO 
E-mail: ikristo@ubt.edu.al;  CV

Ai është Profesor në Departamentin e Agromjedisit dhe Ekologjisë. Ka përfunduar studimet universitare në vitin 1981 pranë Fakultetit të Agronomisë të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Në Gusht 1989 mbrojti tezën e doktoraturës në shkencat bujqësore pranë UBT. Në 2005 mori titullin “Profesor”. Aktualisht zhvillon mësim në disa module si Hyrje në Shkencën e Tokës, Bazat e Prodhimit Bimor, Shkencë toke e Avancuar dhe Menaxhimi i Burimeve Natyrore. Gjatë aktivitetit të tij akademik dhe kërkimor ka botuar disa tekste universitare dhe artikuj shkencor në revista të njohura kombëtare dhe ndërkombëtare.