Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Cost Programs

Dega e Kerkimit Dhe Projekteve
International Relations Office (UBT)
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor
ERASMUS+
Programi COST

PROGRAMI COST

Programi COST i Bashkimit Evropjan është një kornizë ndërqeveritare për Bashkëpunimin Evropian në shkencë dhe teknologji, duke lejuar koordinimin e kërkimeve kombëtare të financuar në një nivel evropian. Ky program kontribuon në reduktimin e fragmentimit në investimet hulumtuese evropiane dhe hapjen e Zonës Evropiane të Kërkimit (ERC) të bashkëpunimit në mbarë botën.

Si një pararendës i hulumtimit të avancuar multidisiplinar, COST luan një rol shumë të rëndësishëm në ndërtimin e një Sfere Kërkimore Evropiane (ERA).

COST parashikon dhe plotëson aktivitetet e Programeve Korrnizë të BE-së dhe përbën një “urë” drejt komuniteteve shkencore të vendeve në zhvillim. Ajo gjithashtu rrit mobilitetin e kërkuesve në të gjithë Evropën dhe nxit krijimin e përsosmërisë shkencore duke organizuar edhe financimi e drejtpërdrejtë të takimeve, trajnimeve, seminareve dhe konferencave.

Programi COST është duke u mbështetur nga Programi HORIZON 2020 i Bashkimit Evropjan.

Informacion i Detajuar: www.cost.eu

 

Projekte COST ku është përfshirë UBT:

CAFP1407 – Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife) – Fakulteti i Shkencave Pyjore

CA15136 – European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) – Fakulteti i Bujqësisë dhe Ushqimit

CA17110 – Standardizing output-based surveillance to control non-regulated diseases of cattle in the EU – Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

CA15116 – Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP) – Fakulteti i Mjekësisë Veterinare