Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bachelors

Si te aplikoni
Pse UBT ?
Bachelors
Na Kontaktoni
Tarifat
Misioni/Vizioni/Historiku
Flisni me studentet
Master & PHD

Bachelors

Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit

Agronomi Hortikulture Mrojtje Bimesh
Zootekni dhe Siguria e Produkteve Blegtorale Biologi Marine dhe Akuakulture Agromekanizem
Inxhinier I Agrobiznesit Menaxhim i Burimeve Natyrore Arkitekture Pejsazhi
Kopshtari Zooveterinari

Fakulteti Bioteknologjise dhe Ushqimit

Teknologji-Agroushqimore Vreshtari-Enologji Shkencat e Ushqimit & Te Ushqyerit

Fakulteti I Skencave Pyjore

Perpunim Druri Mbarshtrim Pyjesh Shkencat e Ushqimit & Te Ushqyerjes

Fakulteti i Mjeksise Veterinare e

Mjeksi Veterinare