Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Arben Vërçuni

Edukimi

Doktoraturë në Ekonomi, Universiteti i Tiranës, 1988

Bachelor në Ekonomi, Universiteti i Tiranës, Tiranë , 1978

Lendët

Marketing, Drejtim marketingu

Kerkimet Shkencore

Markimi, Kanalet e marketingut, Zhvillimi i produkteve te reja ne industrite agro-perpunuese.

Titulli :

Lektore dhe Kërkuese

 

Departamenti:

Drejtim Agrobiznesi

 

Ndertesa:

Godina B, FEA

 

Zyra:

Zyra 311

Tel:

 

Email:

avercuni@ubt.edu.al