Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Arben Alla

Edukimi

Inxhinjer Pyjesh, Instituti I Larte Bujqesor i Tiranes, 1978

PhD në fushen e Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1994

Lendet:

Botanika dhe Sistematika e bimeve pyjore (BCH)

Gjeobotanika (MSC)

Tipologjia pyjore dhe Bimet treguese (MSC)

Metoda te studimit dhe klasifikimit te vegjetacionit (MP)

Interesat kërkimore

Bio-ekologjia pyjore (Flora dhe Vegjetacioni), Fitosociologjia, Biodiversiteti

TITULLI

Prof. I asociuar, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1995

Profesor: Universiteti Bujqesor I Tiranes 2002

 

DEPARTAMENTI

Menaxhimit te Pyjeve

 

NDERTESA

Godia FSHP

Zyra

304

TELEFONI

0672055773

EMAIL: arsen.proko@ubt.edu.al