Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Amalia Tola

Edukimi

Doktoraturë, në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2016

Master Shkencor në Menaxhim Biznesi, Simmons College, Boston, SHBA, 2004

Bachelor në Financë-Kontabilitet, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 1999

Lendët

Drejtim Strategjik, Menaxhim Burimesh Njerëzore, Sjellja Organizative, Ekonomiks Drejtimi

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi organizativ, menaxhimi i burimeve njerëzore, marrëdhëniet e punës në organizatë, zhvillimi i kapitalit human, partneriteti publik privat, zhvillimi i turizmit rural, etj.

Titulli :

Lektore dhe Kërkuese

 

Departamenti:

Drejtim Agrobiznesi

 

Ndertesa:

Godina A FEA,

 

Zyra:

Zyra: 212A

Tel:

 

Email:

atola@ubt.edu.al