Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

ALUMNI UBT

Klubet Studentore në UBT
Programet e Studimit 2019-2020
Aktivitete Akademike Studentore
Sherbime per studentet internacional
Sherbime per studentet internacional
Angazhim civil
Foto /Aktivitete
Promovimi i studentëve ne UBT
Qëndra e Karrierës dhe Alumni
Themelohet ALUMNI UBT
Forumi Ekonomik Studentor
Njoftime per Studentet
Aplikojmë për punë
Kodi i Etikës
Simultane Shahu

Themelohet ALUMNI UBT. Organizua nga QKA dhe nën kujdesin e veçante te Rektorit te UBT Prof. Dr. Bari Musabelliu. Bazuar në Rregulloren e “Organizimi dhe Funksionimi i Degës së Zhvillimit të Kurrikulave, Karrierës dhe Vlerësimit Institucional“, u mbajt mbledhja e pare e asamblesë së ALUMNI të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Në vijim, është realizuar procesi i votimit për anëtarët e Bordit të ALUMNI UBT. Fokusi e veprimtarisë se ALUMNI UBT do të bazohet në tre shtylla: Përfshirjen e ish-studentëve të UBT në funksion të zgjerimit të këtij rrjeti. Aktivitete të natyrës informuese, shkëmbim/transferim eksperience apo edhe argëtuese Lobime për mbështetje ndaj UBT