Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Administrator FBM

Nezmije Sefer Isufi
E-mail: nisufi@ubt.edu.al

FORMIMI  AKADEMIK

Shkolla e mesme Ekonomike  Lezhë 1974-1978

Instituti Lartë Bujqësor 1980-1986, Dega Financë

 

EKSPERIENCA  PROFESIONALE

1978-1986   KTL  Qytet Kavajë, Ekonomiste Kontabile

Janar-15 Prill 1987  Ndërmarja Pyjore Durrës, Ekonomist Financë

15.04.1987 – 15.06.1996  Ndërmarja Bujqësore, Spitallë Durrës Ekonomist, K/ Llogaritare

01.07.1996 – 31 .10.2006 Instituti i Mbrojtjes së Bimëve  Durrës

01.11.2006 – 28.05.212  Universiteti Bujqësor i Tiranës

Specialiste Finance, Kryetare Degës së Finances, Drejtore e Financës

28.05.2012 – 31.07.2018 Kancelare e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

Nga 31.07.2018  Administratore e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit

 

PJESËMARRJE NË PROJEKTE

Menaxhim dhe Administrim Financiar në:

  • Projekt Interreg III 2000-2005 Instituti Mbrojtjes Bimëve
  • Shërbimi këshillimor Instituti Mbrojtjes Bimeve 1998-2005
  • IAM Bari EPPO dhe institucione të tjera 1998-2005
  • Projekti Interreg III Kordinator Anila Hoda viti 2007-2008
  • Projekti Interreg III Kordinator Dhimiter Rapti viti 2007-2008
  • Projekti Interreg III Kordinator Arsen Proko viti 2007-2008
  • Projekti Tempus 190024-2002,19021-2004
  • Një sërë Projektesh Bilaterale për vitet 2004-2017 me palën Greke, Sllovene etj. Financuar nga MASH, MBU, M. Mjedisit