Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Accreditation

Akreditimi
Bordi i Administrimit
Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Fakultetiti Shkencave Pyjore
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

AKREDITIMI I PROGRAMEVE TË STUDIMIT NË UNIVERSITETIN BUJQËSOR TË TIRANËS

Zyrtarizohet akreditimi i programeve të studimit në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit

Çertifikatë Akreditimi, programi i studimeve, Master i Shkencave në “Mjekësi Bimore” dhe çertifikatë akreditimi, programi i studimeve, Bachelor “Inxhinieri Agrare” profili “Mbrojtje Bimësh”.

 

Çertifikatë Akreditimi, programi i studimeve, Bachelor “Inxhinieri Agrare” profili “Hortikulturë”  dhe çertifikatë akreditimi, programi i studimeve, Master Profesional në “Arkitekture Peisazhi”.