Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Academic Support Staff

<h4 style=”text-align: center;”>Stafi Ndihmes Akademik</h4>
<strong>Stafi Ndihmës Akademik</strong>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Dr. Irena DUKA</strong>

Përgjegjëse e Laboratorit të Agromjedisit dhe Ekologjisë (LAME)
<strong>E-mail: <a href=”mailto:irenaduka@hotmail.com”>irenaduka@hotmail.com</a>; <a href=”mailto:iduka@ubt.edu.al”>iduka@ubt.edu.al</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td width=”487″><strong>Isa BALLIU</strong>

Specialist në laboratorin LAME i angazhuar me procesin mësimor dhe mostrues në terren
<strong>E-mail: <a href=”mailto:isaballiu59@gmail.com”>isaballiu59@gmail.com</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Dr. Eridana ÇUNI</strong>

Menaxhere Cilësie në laboratorin LAME për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë dhe personi përgjegjës për pranimin dhe regjistrimin e kampioneve  nga shërbimet e ofruara për palë të tretë
<strong>E-mail:<a href=”mailto:eridana.cuni@gmail.com”> eridana.cuni@gmail.com</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>MSc. Vjola BRAHO</strong>

Specialiste në laboratorin LAME për kryerjen e analizave fiziko-kimike dhe personi përgjegjëse për regjistrimin e mostrave të mbërritura në laborator nga shërbimet e ofruara për palë të tretë
<strong>E-mail:<a href=”mailto:vrrapaj@yahoo.com”> vrrapaj@yahoo.com</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Ing. Enkeleida SALLAKU</strong>

Specialiste në laboratorin LAME për kryerjen e analizave fiziko-kimike dhe përgjegjëse për regjistrimin e rezultateve nga shërbimet e ofruara për palë të tretë
<strong>E-mail:<a href=”mailto:enkeleidasallaku@yahoo.com”> enkeleidasallaku@yahoo.com</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>MSp. Olta MISKU</strong>

Laborante në laboratorin LAME për  kryerjen e analizave fiziko-kimike për procesin mësimor dhe shërbimet e ofruara për palë të tretë
<strong>E-mail: <a href=”mailto:olta.misku@yahoo.com”>olta.misku@yahoo.com</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>MSc. Nertila LILA</strong>

Specialiste  në laboratorin LAME për  kryerjen e analizave fiziko-kimike  për procesin mësimor  dhe shërbimet e ofruara për palë të tretë
<strong>E-mail: <a href=”mailto:nertila_curri@yahoo.com”>nertila_curri@yahoo.com</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>MSc. Sonila SULAJ</strong>

Laborante  në laboratorin LAME për  kryerjen e  analizave fiziko-kimike për procesin mësimor dhe shërbimet e ofruara për palë të tretë
<strong>E-mail: <a href=”mailto:sonilasulaj@yahoo.com”>sonilasulaj@yahoo.com</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width=”770″>
<tbody>
<tr>
<td><strong>MSc. Dorina Adham</strong>

Laborante  në laboratorin LAME për  kryerjen e  analizave fiziko-kimike për procesin mësimor dhe shërbimet e ofruara për palë të tretë
<strong>E-mail: <a href=”mailto:dori-minga@hotmail.com”>dori-minga@hotmail.com</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>