Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

June 2021

Universiteti Bujqësor i Tiranës inauguroi zyrën e Projekteve, një tjetër mundësi e ideuar dhe projektuar në dobi të studentëve të këtij universiteti shumë të rëndësishëm por edhe stafit akademik të këtij institucioni i cili vazhdimisht punon në drejtim të rritjes