Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elvis Kamberi

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit
Pergjegjësi i departamentit DAP
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Master Shkencor në Shkenca Biologjike, Universiteti i Camerinos, Itali, 2015

Bachelor në Biologji, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2013

Lendet:

Zoologji, Hyrje ne Teori Peshkimi, Shfrytëzimi i Qëndrueshëm i Burimeve Peshkore, Drejtim Projektesh, Menaxhimi i Akuakulturës

Interesat kërkimore

Vlerësimi i Rezervës se Popullatave Peshkore, Shfrytëzimi dhe Menaxhimi i Qëndrueshëm i Popullatave Peshkore, Ekologjia e Ekosistemeve Detare

TITULLI

Asistent lektor.

 

DEPARTAMENTI

Akuakulturës dhe Peshkimi

 

NDERTESA

Godina e Zooteknisë,

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

 

Zyra 203

 

EMAIL: ekamberi@ubt.edu.al