Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elton Guberaj

Edukimi

PhD, ne Banke-Finance Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

Master I Nevelit te dyte , ne Studime ekonomike Europiane, Universiteti i Tiranes, Tirane, 2008

Bachelor në Ekonomiks,  Universiteti i Tiranes, Tirane , 2005

Lendët

Financa Publike, Drejtim Portofoli.

Kerkimet Shkencore

Ekonomiksi Publik, Manaxhimi I Qeverive Lokale ,  Sipermarrja e lire, Inovacioni, Globalizimi, Politikat Ekonomike Rajonale, Tregjet e Kapitalit dhe Ndermjetesimi Financiar.

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Finance-Kontabilitet

 

Ndertesa:

Godina A FEA, Godina FSHP

 

Zyra:

Zyra: A224

Tel:

 

Email:

eguberaj@ubt.edu.al