Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elsa Zela

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

  • PhD, Anglishte Biznesi për Qëllime Specifike,, Universiteti Europian i Tiranës, 2019
  • Docent, Universiteti Bujqësor i Tiranes 2013:
  • Master i Shkencave në Mësimdhenie te Gjuhës Angleze, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranes, 2014;
  • Master i Shkencave në Studime Gjinore dhe Zhvillim, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës 2008;
  • Bachelor, Mësimdhenie të Gjuhes Angleze, Fakulteti i Gjuheve të Huaja, Universiteti i Tiranës, 2000

Lendet:

  1. Gjuhë angleze

Anglishtja për Qëllime Specifike: (1) Politika Agrare & Zhvillimi Rural, (2) Bioteknologji Agroushqimore

Interesat kërkimore

Analiza e Nevojave për Gjuhë Angleze për Qellime Specifike, Hartimi i Sillabusit per Anglishte për qëllime punësimi dhe Anglishte Akademike.

TITULLI

Lektore

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Gjuhës Angleze, Universiteti Bujqësor i Tiranes

 

NDERTESA

Godina A FEA,

 

Zyra 133

 

EMAIL:ezela@ubt.edu.al