Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elona Keci

Edukimi

PhD, Finance-Kontabilitet , Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2015

Master Shkencor në Finance , Universiteti i Tiranes,Fakulteti i Ekonomise , 2009

Bachelor në Drejtim Agrobiznesi , Universiteti Bujqesor i Tiranes,  , 2007

Lendët

Taksimi,Administrimi Fiskal,Finance

Kerkimet Shkencore

Politikat tatimore,Fiskalitetet,Fiskalizimi,Permiresimi i legjislacionit tatimor

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Finance-Kontabilitet

 

Ndertesa:

Godina B FEA

 

Zyra:

Zyra nr 411

Tel:

 

Email:

efejzaj@ubt.edu.al