Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elona Bahiti

EDUKIMI

PhD, Shkurt 2020, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Departamenti i Shkencave Agronomike

Master Shkencor, Mbrotje Mjedisi, Universiteti i Elbasanit 2011

Master Professional, mesuesi, Universiteti i Elbasanit, 2009

Bachelor, Biologji – Kimi, Universiteti i Elbasanit, 2008

LËNDËT

Algalogji; Vlerësim ekosistemesh nëpërmjet biomonitorimit

INTERESAT KËRKIMORE

Ndotja e ekosistemeve; ndotje sedimentesh, ujërash, tokash. Degradimi i tokave. Vlerësimi i ekosistemeve nëpërmjet vegjetacionit ujor dhe  biomonitorimi, etj.

TITULLI

Dr.

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

NDËRTESA

Godina: Kopshti Botanik

Kati II

Zyra nr. 202

E-mail: ebahiti@ubt.edu.al