Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

ELONA BAHITI (GUGU)

Edukimi

PhD, Shkurt 2020, Universiteti Bujqesor i Tiranes , Departamenti I Shkencave Agronomike

Master Shkencor , Mbrotje Mjedisi, Universiteti i Elbasanit ,2011

Master professional , mesuesi , Universiteti i Elbasanit ,2009

Bachelor , Biologji – Kimi , Universiteti I Elbasanit ,2008

Lëndët:

Botanike e pergjithshne

Kerkimet Shkencore

Vleresim ekosistemesh nepermjet    biomonitorimit

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Shkencat Agronimike

 

Ndertesa:

Godina. Kopshti Botanik

 

Zyra:

 

Tel:

 

Email:

ebahiti@ubt.edu.al