Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elfrida Dishmema

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Doktor i Shkencave, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, 2020

Master i Shkencave, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, 2011

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Matematikë, 2009

Lendët

Matematikë, Matematikë e Zbatuar, Matematikë Ekonomike

Kerkimet Shkencore

Analizë Numerike, Ekuacione Diferenciale të Zakonshme, Ekuacione Diferenciale me Vonesa

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Matematikë dhe Informatikë

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra 229

Tel:

 

Email:

edishmema@ubt.edu.al