Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elenica Dimço

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

Profesor i Asociuar, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, 2015

PhD, në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2010

Master Shkencor në Mjekësinë Veterinare, FMV, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2006

Diplomë Universitare  – Instituti i Lartë Bujqësor i Tiranës, Dega Veterinari Tirane, 1986

 

Lendet:

Diagnozë Laboratorike, Hematologjia e kafshëve ekzotike, Diagnozë klinie dhe laboratorike

Interesat kërkimore

Aplikimi i testeve hematologjikë, si dhe testeve biokimikë të gjakut dhe lëngjeve të tjerë fiziologjikë apo patologjikë të organizmit të kafshës, si mjete të rëndësishme diagnostikuese dhe monitoruese në praktikën klinike veterinare dhe në studime kërkimore-shkencore.

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Modulet paraklinike

NDERTESA

Godina e Klinikës së kafshëve të shoqërimit, FMV

Zyra: Kati II, 204

TELEFONI

0684013732

EMAIL

edimco@ubt.edu.al, dimcoelenica@gmail.com