Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Elena Kokthi

 

Edukimi

PhD, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe të Sipërmarrjes, Universiteti i Seviljes Spanjë,2017

Dr, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës,2014

Master Shkencor në Menaxhim Projektesh në Zonat Rurale, Qëndra Ndërkombëtare e Studimeve Agronomike Mesdhetare,CIHEAM, Montpellier, Francë, 2008

Diplomë e integruar në Ekonomi dhe Politika Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës,2006

Lendet:

Zhvillim Produkti Ushqimor, Komunikimi dhe Marketingu në Sektorin Agroushqimor, Institucione dhe Aktorë në Territor

Interesat kërkimore

Analizë e sjelljes së aktorëve, analizë e sjelljes konsumatore, kërkim tregu,

Titulli :

Doktor/Lektor

 

Departamenti:

Departamenti i shkencave të ushqimit dhe bioteknologjisë

 

Ndertesa:

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Zyra:

 

Tel:

0686014990

Email:

ekokthi@ubt.edu.al