Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

  Ekspedita në Ferma

Aktiviteti “Ekspedita në Ferma” bashkon studentët e 5 fakulteteve të UBT-së për të zhvilluar bashkërisht vizita në ferma të suksesshme agrobiznesi duke pare nga afër se si funksionon ferma në kompleksitetin e saj si nga ana ekonomike, ajo bujqësore, veterinare dhe ushqimore.