Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Egon Andoni

Edukimi

PhD, në Mjeksinë Veterinare , Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

Master Shkencor në Sigurinë Ushqimore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2005

Bachelor në Mjeksinë Veterinar, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1999

 

Lendet:

Inspektimi i Produkteve 1, Inspektimi i Produkteve 2.

Interesat kërkimore

Siguria ushqimore e produkteve me origjinë shtazore. Inspektimi Ante-mortum dhe Post-Mortum i karkasava. Përcaktimi i ngarkesës mikrobike në karkasa dhe kushtet higjenike që duhet të përmbush një thertoreve.

TITULLI

Dr.

DEPARTAMENTI

Shëndetit Publikë Veterinar.

Grupi Mësimor Kërkimor: Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publik Veterinar

NDERTESA

Godina: Qëndra e trajnimeve FMV,

Zyra: Kati i parë

 

TELEFONI

0689044379

EMAIL eandoni@ubt.edu.al, egon_andoni@yahoo.it