Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Eglantina Xhemollari

Edukimi

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2020

PhD, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2012

Master Shkencor, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2007

Master Shkencor internacional, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti i Peruxhia dhe Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2006

Bachelor në Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Lendet

Patologji e Veçantë, Patologji e Përgjithshme, Patologji Veterinare

Interesat kërkimore

Studimi i sëmundjeve specifike (lezione makroskopike dhe                                    mikroskopike) të shkaktuara nga infeksionet virale,   bakteriale, mykoplazmat, klamidiet, rikeciet, mykozat,  helmintët, protozoarët dhe parazitë të ndryshëm në kafshë.   Gjithashtu, përfshihen edhe sëmundjet e shkaktuara për  shkak të mungesës ose tejkalimit të lëndëve ushqyese dhe  çrregullimeve metabolike.

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Paraklinike

 

Eglantina Xhemollari         Lëndët:

Pedagog                                  Patologji e Veçantë, Patologji e Përgjithshme, Patologji Veterinare

NDËRTESA

Godina qëndrore FMV         

Kati 1

TELEFONI

0693456989

EMAIL: exhemollari@ubt.edu.al