Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

EGLANTINA PAZAJ

Edukimi

“Doktor I Shkencave” ne fushen e Ekonomise dhe Agrobiznesit., 2015

Master Shkencorne fushen e Menaxhimit Te Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2007.

Kam mbaruar studimet e larta ne degen e Ekonomise dhe Politikave Agrare

Universiteti Bujqesor i Tiranes , 2000-2005.

Lendët

“Mikroekonomi” dhe “Hyrje ne Ekonomi”.

Kerkimet Shkencore

Studime te ndryshme tregu dhe studime mbi efektet e politikave qeveritare ne ekonomi.

Titulli :

Lektore

 

Departamenti:

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural.

 

Ndertesa:

Godina A / FEA,

 

Zyra:

Zyra A 119

Tel:

 

Email:

epazaj@ubt.edu.al