Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Edvin Zhllima

Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2013

Doktoraturë,  Ekonomi dhe Politika të Bujqësise dhe Ushqimit, Universiteti i Bolonjës, 2011,

Master i Arteve,  Ekonomiksi Ndërkombëtar dhe Zhvillimi, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Shkencave te Aplikuara Berlin, 2007

Master i Shkencave, Ekonomiksi Evropian,  Universiteti i Tiranës në bashkepunim me Universitetin e Bambergut, 2007

Diplome ne Drejtim Fermash dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003

Lëndët

Makroekonomi, Ekonomiksi i Zhvillimit, Ekonomiksi Institucional.

Kerkimet Shkencore

Vleresimi i zhvillimit te institucioneve dhe reformave politike ne kontekstin e bujqesise dhe zhvillimit rural, aksesi ne burime e sherbime si dhe ndikimet e ndersjellta ne selljet e operatoreve ekonomike dhe jeteses rurale, analiza e aspekteve konomike dhe sociale ne konktekstin e zhvillimit te brendshe politike dhe integrimit në Bashkimin Europian.

Titulli :

Profesor i Asociuar

 

Departamenti:

Ekonomi dhe Politika te Zhvillimit Rural

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 220

Tel:

+355 69 66 700 72

Email:

ezhllima@ubt.edu.al