Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Edmond Kadiu

Edukimi 

Profesor i Asociuar,Universiteti Bujqesor i Tiranes, Maj 2013   Docent, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Dhjetor 2011

Doktor i Shkencave ne Ekonomi Turizmi, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Maj 2010

Master i Shkencave ne Ekonomi Turizmi, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Nentor 2005 Bachelor ne Ekonomi dhe Politika Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Korrik 2004

Lëndët

Ekonomi Turizmi, Menaxhim Turizmi, Menaxhim i Turizmit te Qendrueshem.

Kerkimet Shkencore

Ekonomia e turizmit, menaxhimi i bizneseve te turizmit rural, agroturizmit ne menyre te qendrueshme.

 

Titulli :

Prof. As, Lektor

 

Departamenti:

Menaxhimi i Turizmit Rural

 

Ndertesa:

Godina A, FEA

Zyra:

Zyra; 113

Tel:

+355 69 66 700 72

Email:

ekadiu@ubt.edu.al   edmond_kadiu@ubt.edu.al