Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Edmond Demollari

EDUKIMI

  1. PhD (Doktor i Shkencave) ne “Shkencat Agronomike”, Universiteti Bujqesor i Tiranes,Tirane ne bashkepunim me Universitetin e Hohenheim-it, Stuttgart, Gjermani 2013-2019
  2. Post-Master i Shkencaveprofiling “Teknologji dhe Inxhnieri Mjedisi”, Universiteti i Shkencave te Jetes, Prage, Republika Çeke, 2009-2011
  3. Inxhinieri Mekanike (sistemi 5-vjeçar) ne profilin Transport”, Universiteti Politeknik i Tiranes, Tirane, 2003-2008

LËNDËT

Vizatim Teknik, Teknologjite Detare, Vepra dhe Navigacion Detar, Mekanizimi ne Kopshtari, Mekanizimi ne Zootekni dhe Ndertime Blegtorale, Mekanizimi ne Prodhimin Shtazor, Planifikimi i Qëndrueshëm i Energjisë në Zonat Rurale

INTERESAT KËRKIMORE

Bioenergji dhe Biomasë, Sisteme të automobilit.

TITULLI

Dr.

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

 

NDERTESA

Godina e Agromekanikes

Kati i 3-te,

Zyra No.303

TELEFON: +355692504259

 

E-mail: edemollari@ubt.edu.al