Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Edlira Shahinasi

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

Edukimi

Grada Shkencore “Doktor”, Fakulteti i Bioteknologjisё dhe Ushqimit, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, 2019

Postgraduate Diploma, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece, 2010

Master Shkencor, Universiteti i Tiranёs, Tiranё, 2006

Diplomё, e Integruar e Nivelit tё dytё, Fakulteti i Shkencave tё Natyrёs, Universiteti Tiranёs, Tiranё , 2002

Lendet:

Kimi Analitike; Kimi Analitike dhe Metodat Instrumentale; Kimi e Pёrgjithshme dhe Inorganike

Interesat kërkimore

Mbetjet e pesticideve në ushqime dhe fati mjedisor i tyre

Analizat fiziko-kimike të ujrave të shkarkimeve të industrive ushqimore dhe impakti mjedisor

Reduktimi i ndotjeve mjedisore përmes koncepteve të green chemistry dhe ekonomisë qarkulluese

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Kimi

 

Ndertesa:

Godina e Bibliotekёs

Zyra:

Zyra  D/106

Tel:

+355684038965

Email:

eshahinasi@ubt.edu.al