Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Eda Luga

Edukimi 

Doktoraturë, në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Master Shkencor në Studime të Thelluara Evropiane, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2003

Bachelor në Ekonomi Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

 

Lendët

Sipërmarrje dhe Drejtim i Biznesit të Vogël, Sjellje konsumatore, Menaxhim Karriere

Kerkimet Shkencore

Menaxhim i Bizneseve, Sjellja Konsumatore, Këshillim i Karrierës

Titulli :

Profesor i Asociuar

 

Departamenti:

Drejtim Agrobiznesi

 

Ndertesa:

Godina B, FEA

Zyra:

Zyra 203

Tel:

 

Email:

eluga@ubt.edu.al