Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dritan Laci

 

Edukimi

Profesor i Asocuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2014   

PhD, Siguri Ushqimore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008

Master në Zootekni, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2004.

Studime Pas-Universitare në Prodhim Shtazor, IAMZ, CIHEAM, Spanjë 2001-2002.                         Diplomuar Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2000.

 

Lendet:

  • Iktiopatologji (lëndë e programit të detyrushëm)                                                                                                        –      Sëmundjet e Peshqve Dekorativë (lëndë me zgjedhje)

Interesat kërkimore

Iktiopatologjia, Akuakultura, Epidemiologji, Ekonomia Blu, Siguria Ushqimore.

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Shëndeti Publik Veterinar

NDERTESA

Godina: Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

Zyra 212, Kati 3

TELEFONI

0692540553

E-MAILdlaci@ubt.edu.al