Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drini Salko

Edukimi

Profesor   Nëntor   2007

Profesor i Asociuar  Qershor  2001

Doktor i Shkencave Shtator 1996

Diplomë Universitare në Finance Kontabilitet   1986

Lendët

Bazat e Financës

Finance Ndërkombëtare

Kerkimet Shkencore

Sistemi financiar e bankar, financat rurale

Titulli :

Prof.Dr.

 

Departamenti:

Financë  Kontabilitetit

 

Ndertesa:

Godina A /FEA

 

Zyra:

Zyra A/213

Tel:

 

Email:

dsalko@ubt.edu.al