Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drini Imami

Edukimi

Doktoraturë (PhD),  Ekonomi dhe Politika të Bujqësisë dhe Ushqimit, Universiteti i Bolonjës, 2011,

Master i Shkencave, Ekonomiksi Evropian,  Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Bambergut, 2007

Diplomë, Ekonomist Agrar – Drejtim Fermash dhe Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2004

Lendët

Makroekonomi II

Analiza e Filierës Agroushqimore

Kerkimet Shkencore

Kordinimi i filierës (zinxhirit të vlerës), sjellja konsumatore dhe marketingu agroushqimor

Politikat e bujqësisë dhe zhvillimit rural

Ciklet politike të biznesit, korrupsioni, klientelizmi dhe informaliteti

Titulli :

Profesor i Asociuar

 

Departamenti:

Ekonomi dhe Politika te Zhvillimit Rural

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra 220

Tel:

 

Email:

dimami@ubt.edu.al