Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drejtoritë

Drejtoria e Projekteve dhe Zhvillimit

 

Drejtoria e Projekteve dhe Zhvillimit është ngritur në vitin 2019, si pasardhëse e Zyrës së Projekteve pranë Rektoratit të UBT.

Drejtoria e Shkencës dhe Promovimit Akademik

Drejtoria e Shkencës dhe Promovimit Akademik realizon koordinimin e kërkimit shkencor në Universitetin Bujqësor të Tiranës …