Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drejtoria e Shërbimeve

Drejtoria e Shërbimeve Juridike dhe Burimeve Humane

Sektorët e Drejtorisë të Shërbimeve Juridike dhe Burimeve Humane

Drejtoria e Buxhetit

Sektorët e Drejtorisë së Buxhetit

Drejtoria e Shërbimeve

Sektorët e Drejtorisë së Shërbimeve

Drejtoria e Shërbimeve

 

Coming soon