Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drejtoria e Burimeve Juridike dhe Shërbimeve Njerëzore

Rreth Nesh
Organigrama
Organigrama
Sektorët
Sektori
Rregulloret
Rregulloret
Informohu
Informohu

Drejtoria e Burimeve Juridike dhe Shërbimeve Njerëzore

 

Coming soon

Kontakt

Drejtori:
E-mail: @ubt.edu.al