Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drejt UBT

Përshkrimi

Përshkrimi

Mobilitete të studentëve
Mobilitete të stafit
Harta e Mobiliteteve

Drejt UBT-së

 

UBT është  institucioni që ka pritur në ambjentet e tij një numër prej 26 studentësh nga 8 universitete dhe institute kërkimore të huaja gjatë 5 viteve të fundit. Këta studentë  kanë ardhur për të  kryer studime për 1 semester ose trajnime në fusha të ndryshme. Konkretisht në UBT kanë ardhur:

–  8 studente te nivelit Bachelor nga Universiteti Bujqesor i Plovdivit (Bullgari) dhe Universiteti Politeknik I Marches (Itali)

– 11 studente te nivelit Master shkencor nga Universiteti Katowices(Poloni),Universiteti Molises(Itali), Universiteti Politeknik I Marches (Itali), Universiteti Justus-Liebeg,Giessen (Gjermani),Universiteti Pamukale(Turqi), Universiteti Cordoba (Spanje), dhe Universiteti i Lorenes (France).

– 7 studente te nivelit te doktoratures nga universitet Bujqesor I Plovdivit(Bullgari) dhe Universiteti Molises(Itali).

Dr. Elsa Zela
Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhenieve me Jashte
Rruga Paisi Vodica 1025 Koder-Kamez
Tel dhe Fax: 355 47 200 874
Website: ubt.edu.al
E-mail: iroaout@ubt.edu.al

Harta e Kampusit