Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Drejt UBT – Përshkrimi

Përshkrimi

Përshkrimi

Mobilitete të studentëve
Mobilitete të stafit
Harta e Mobiliteteve

Drejt UBT-së – Përshkrimi

 

Ne jemi shumë të gëzuar që ju dëshironi të ndiqni studimet në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Nivelet e studimit që ofron UBT (bachelor,master shkencor) dhe sezoni provimeve janë. Në kryerjen ë studimeve pranë UBT-së, ju duhet të:

 1. a) Zgjidhni kursin/degën e studimit
  b) Afati aplikimit
  c) Kërkesat për pranim
  d) Kërkesat për gjuhën
  e) Tarifa e shkollimit
  f) Proçesi I Aplikimit
  g) Mundësitë e akomodimit

 

Pasi të fusni të dhënat tuaja, ju lutem printoni formularin e regjistrimit. Shikoni informacionin e regjistruar dhe bëni ndonjë korigjim të mundshëm dhe më pas printojeni dhe firmoseni.

Përfaqsuesi i programit në universitetin tuaj  duhet të konfirmojë dhe aprovojë aplikimin tuaj, ta firmosë dhe ta dergojë atë në përsonin përgjegjës të kontaktit në UBT i cili do ju informojë për aplikimin tuaj.

Studentët të cilët kanë marrë një konfirmim pozitiv për aplikimin duhet të aplikojnë për vizë për periudhën e studimit në UBT.Informacionin mbi shtetasit që kanë nevojë për vizë mund ta gjeni në ëeb e Ministrisë së Punësve të Jashtme (http://www.punetejashtme.gov.al/)

Kontakt

Drejtori i Drejtorisë së Marrëdhënieve Institucionale
Prof.Dr. Elvin Toromani

Tel: 0699198055

E-mail: etoromani@ubt.edu.al


Informacione
Data and Figures
Njihuni me Tiranë-n