Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Dr. Ajten Bërxolli

Edukimi

PhD, “Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve” – Entomologji, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2018

Master Shkencor shkencat Agronomike “Hortikulturë”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Fakulteti i Agronomisë, Inxhinier Agrar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2005

 

Lëndët:

Entomologji

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi i integruar i parazitëve

Titulli :

Lektore

 

Departamenti:

Mbrojtje Bimësh

 

Ndertesa:

Godina FBM

 

Zyra:

Kati i parë

 

TELEFONI

0673851038

 

Email:

ajten_b2005@yahoo.com