Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doriana Bode

Edukimi

PhD, Biologji e ruajtjes, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2011

Master Shkencor në Përmirësim gjenetik i bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2005

Bachelor në Biologji, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2002

Lendet:

Konservim i germoplazmës bimore, Ndryshimet globale dhe përshtatja e ekosistemeve, Menaxhim i baseneve të lagunave e ligatinave.

Interesat kërkimore

Aktivitete të lidhura me menaxhimin, konservimin, vlerësimin, dhe përdorimin e qëndrueshëm të resurseve gjenetike bimore. Aplikimi i metodave inovative si kulturat indore & molekulare në mikroshumimin, ruajtjen, vlerësimin dhe karakterizimin e bimëve.

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

NDERTESA

Godina A FBM

 

Zyra

201

 

TELEFONI

 

EMAIL: dbode@ubt.edu.al